تحلیل بازار طلا

در این‌ ویدئو به بررسی متغیرهای اثرگذار بر عرضه و تقاضای طلا، بازدهی طلا در مقایسه با دارایی های رقیب، تقاضای سرمایه گذاری برای صندوق‌ها و منابع صندوق‌های پشتوانه طلا پرداخته شده است.

در این ویدئو دکتر جلال دهنوی به بررسی وضعیت بازار طلا و عوامل موثر بر آن پرداخته است.

تحلیل و پیش بینی بازار طلا: بخش دوم

یکشنبه, 23 خرداد 1400 ساعت 08:29

در این ویدئو دکتر جلال دهنوی به بررسی وضعیت بازار طلا و عوامل موثر بر آن پرداخته است.

تحلیل و پیش بینی بازار طلا: بخش اول

یکشنبه, 23 خرداد 1400 ساعت 08:27

در این ویدئو دکتر جلال دهنوی به بررسی وضعیت بازار طلا و عوامل موثر بر آن پرداخته است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی میباشد!